సాకారమైన కల

అమెరికాకు చెందిన అల్బర్టో గుటిరెజ్ తొమ్మిదేళ్ళ వయసులో ఓ కల వచ్చింది. కలలో పెద్ద పర్వతం,దాని పైన చెక్కిన శిల్పాలు కనిపించాయట పెద్దయ్యాక,ఒకసారి ఆ కల గుర్తొచ్చి దాన్ని సాకారం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. నికరాగువా దగ్గర లోని ఈల్ జలకెట్ ప్రాంతానికి వచ్చి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక కొండను ఎంచుకొని 40 ఏళ్ళ పాటు ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో ఆకారాలు చెక్కాడు అతని కష్టానికి ప్రతిఫలం దక్కింది. చుసిన వాళ్ళు దాన్ని భూమిపై నిర్మించిన ఒక అద్భుతం అంటున్నారు. దీన్ని చూసేందుకు పర్యాటకులు క్యూ కడుతున్నారు.