నా జీవితం విలువ తెలుసుకొన్న

క్యాన్సర్ తో బాధ పడుతున్న పేషెంట్లకు ఉత్సహాన్ని ఇవ్వాలనుకొన్న .ప్రజలకు నా కథ చెప్పాలనుకొన్నాను.అందుకే ఈ పుస్తకం Healed: How Cancer Gave Me a New Life పుస్తకం ముంబైలో ఆవిష్కరించారు . ఈ సందర్భంగా మనీషా కోయిరాలా మాట్లాడుతూ క్యాన్సర్ చికిత్స తీసుకొనే సమయంలో నాకు చాలా గాయాలయ్యాయి. కానీ ఒక్కసారీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకొంటే జీవితాన్ని నాకు కోత్త కోణంలో చూపించింది. క్యాన్సర్ జీవితం పట్ల నాకెంతో ఆశ కలిగింది. నా ఆరోగ్యం ,నా లైఫ్ నాకెంత ముఖ్యమో అర్ధం అయిందది. మనకు చిన్న చిన్న ఇబ్బందుల వస్తే చాలా నిరాశ పడతాం.ఆ ఇబ్బందులు మనకు ఏదో ఒక పాఠాన్ని నేర్పేందుకే వస్తాయని నేను అర్ధం చేసుకొన్నాను. క్యాన్సర్ ను జయించాక నాకు దొరికిన గొప్ప బహుమతి నా జీవితపు విలువ నేను తెలుసుకోవటం అంటోంది మనీషా కొయిరాలా.