మేకప్ చెదరకుండా

ఆఫీస్ కు వెళ్లే ముందు చిన్నపాటి మేకప్ వేసుకున్న ఆఫీస్ చేరేసరికి చెదిరిపోతూ ఉంటుంది.మేకప్ ఎక్కువసేపు ఉండాలంటే మేకోవర్ లో డిడి క్రీమ్ వాడాలి. దీన్ని చర్మానికి బ్లెండ్ చేశాక బుగ్గలు ముక్కు పై బ్లషర్ ద్వారా కాంప్లెక్షన్ కాంతివంతం అవుతుంది. అప్పుడు లోయర్ ల్యాష్ లైన్ పైన కోల్ అప్లయ్ చేయాలి.తేలిగ్గా మస్కరా వేసుకోవాలి. కొద్దిగా గ్లాస్ హింట్ టల్ చేస్తే చాలు సాయత్రం వరకు మేకప్ చెదిరిపోకుండా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది.