వెయ్యి కిట్లు డొనేట్ చేశా 

లాక్ డౌన్ లో నేను వంటరిగా  లేను. నాకు నేను తోడుగా ఉన్నాను. ఎంతో మంది తో ఇంటరాక్ట్ యి ఉన్నాయి. నాకు నేను చేయగలిగిన సాయం నా తోటి వాళ్ళకు చేయాలను కొన్నాను అంటోంది విద్య బాలన్. జీవితం గతం లో ఎప్పుడు లేనంత రొటీన్ గా మారింది. ఒత్తిడి అలసట లేకుండా ఉరుకులు పరుగులు పెట్టకుండా ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్న. ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడేందుకు అహర్నిశలు,వైద్యులు పారిశుధ్య సిబ్బంది పని చేస్తున్నారు. వైద్యులకు నేను వెయ్యి పి.పి ఈ కిట్లు డొనేట్ చేశాను. ఇంకో వెయ్యి కిట్లు ఇవ్వాలను కొంటున్నా. కొందరిని కలుపుకొని ఇంకా ఎంతో చేయాలని ఉంది అంటోంది విద్య బాలన్.