సంపాదన తగ్గితే సమస్యే   

మంచి జీవితం,చక్కని ఉద్యోగం ,సరిపోయే జీవితం లభిస్తే ఆ మెరుగైన ఆర్ధిక పరిస్థితితో పాటు,ఆరోగ్యంగా కూడా బావుంటుంది అని అధ్యయనాల సారాంశం. అదే కనుక జీవితం తగ్గిపోతే, సంపాదన అవకాశాలు తగ్గుతోంటే క్రమంగా ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెపుతున్నారు . సంపాదన తగ్గి ఆలోచనలు పెరుగుతాయి. దీనివల్ల ఒత్తిడి, అధిక రక్తపోటు ఇతర సమస్యలు వస్తాయి. అధికమైన స్థిరత్వం ఆరోగ్యానికి ఔషధం అని చెపుతున్నారు.