సరికొత్త లుక్

పట్టు పరికిణిలు ఇష్టమైతే కొన్ని కాంబినేషన్స్ ఎంచుకోమంటున్నారు ఫ్యాషన్ డిజైనర్స్. ఎంచుకొనే ఓణీ,లెహాంగా కలర్ కు కాంట్రాస్ట్ గా ఉండాలి. అలాగే లెహంగా బోర్డర్ ఎక్కువ వెడల్పు ఉంటేనే చక్కగా ఉంటుంది. మెరిసే లంగా పైకి ఇంకా తణుక్కుమనే అద్దాలు కుట్టిన బ్లౌజ్ లు బావుంటాయి. ఇక ప్రింటెండ్ లెహంగాల వేసుకోంటే చక్కని టెంపుల్ జ్యువెలరీ పెట్టుకొంటే చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఇక జరీ ఎంబ్రాయిడరీ బ్లౌజ్ కు లెహంగా అయితే ప్రత్యేకమైన లుక్ తో మెరిసిపోవచ్చు.