ఇది కాలేజ్ స్టయిల్

ఎప్పుడు ఫ్యాషన్ లుక్ లో ఉండాలంటే ప్రయోగాలు చేయాలి . అమ్మాయిలు ఈ విషయంలో ఎప్పుడు ముందుంటారు . క్రాఫ్ టాప్ కు జెనికా ప్యాంటు హ్యూబ్ చేసి జావర్ సైడ్డు కళ్ళద్దాలు ,ప్లిప్ ప్లాట్ చెప్పులు వేసుకొన్నారనుకొందాం . లుక్ పూర్తిగా మారిపోదా . లెగ్గిన్స్ వేసుకొని పూవుల టాప్ చెప్పులకు స్టడ్స్ తో సింపుల్ లుక్ ఇచ్చేయచ్చు కదా . ఇక నలుపు జీన్స్ పైన సాదా టీ షర్టులు ,లేత నీలిరంగు పైన పూలప్రింట్లు షర్టులు ,పోల్కడట్ ప్రింట్లు ,డబుల్ లేయర్డ్ పై స్లిమ్ టాప్ లు ఏ కాంబినేషన్ అయిన అదర గొట్టేయచ్చు . కానీ బిన్నంగా ఎంచుకోవాలి . డ్రస్సే స్టయిలే స్టేట్ మెంట్ కదా .