1379 కోట్లు ఈ నెక్లెస్

ఈ నెక్లెస్ ఖరీదు అక్షరాలా 1379 కోట్లు. హాంకాంగ్ కు చెందిన చౌటాయ్ ఫుక్ సంస్థ వాళ్ళ డిజైనర్ వాల్గేస్ చన్ 22 మందితో కలిసి 47 వేల గంటలు పని చేసి ప్రపంచంలోనే అరుదైన 507 క్యారెట్ల బరువైన కలినన్ హెరిటేజ్ అన్న వజ్రంతో ఇంకా ఐదు వందల గులాబీ వజ్రాలు వందల సంఖ్యలో ఆకుపచ్చని జేడ్ రాళ్ళు కలిపి ఈ అందమైన ఖరీదైన నెక్లెస్ తయారు చేశారు.ఈ నెక్లెస్ 27 రకాలుగా వేసుకోవచ్చు.